top of page

HUISREGELS EN VOORWAARDEN

Deze voorwaarden gelden voor al onze (potentiële) gasten die boek(t)en zowel via onze eigen website, als deze die via alle mogelijke boekingsites waarin onze accommodatie wordt vermeld boek(t)en (Booking.com, bedandbreakfast.eu, enz.) 

Door het aangaan van de reservatie, gaat de boeker akkoord met onze voorwaarden en wordt er vanuit gegaan dat de boeker kennis nam van onze voorwaarden.

1. Reservingswijze

Men kan via verschillende kanalen een boekingsaanvraag doen, behalve telefonisch.
We spreken echter van een 'Reservatie' van zodra het door ons opgestuurde invuldocument en een voorschot (aanbetaling) van de boekingsaanvrager werd ontvangen.
Elke boekingsaanvraag wordt enkel beschouwd als een optie tot op de in de eerste mail aangegeven vervaldag.
Wij behouden echter het recht te bepalen wanneer deze optie beëindigd wordt en de kamer open te stellen voor mogelijke reservatie(s).
Indien er na deze aangegeven vervaldag geen gevolg werd gegeven, zijnde geen bevestiging (via document) en/of betaling van het voorschot (de aanbetaling), wordt deze aanvraag echter toch als een definitieve reservatie beschouwd. Vanaf dat ogenblik wordt deze reservatie automatisch onderworpen aan de annuleringsvoorwaarden (zie punt 3).

2. Betaalvoorwaarden en -wijze

Er wordt een voorschot (aanbetaling) van 50% gevraagd die dient betaald te worden:
* uiterst 42 dagen voor aankomst
* ten laatste 7-dagen na de aanvraagdatum als deze tussen de 42-dagen en de 7 dagen voor aankomstdatum valt
* ten laatste 2 dagen na de aanvraagdatum als deze binnen de periode van de 7-dagen voor de aankomstdatum valt.
* last minut-boekingen (2 dagen voor tot de dag zelf): integrale betaling van het verblijf bij aankomst + pasportregistratie.

Dit voorschot (deze aanbetaling) (en overige overschrijvingen) dient(/en) te worden gestort op een van de volgende bankrekeningen:

*UNICAJA BANCO
IBAN ES33 2103 0179 XXXX XXXX 3607 (de hele bankrekeningnummer zal vermeld worden bij een boeking)
SWIFT/BIC UCJA ES2M


 

 

De overige 50% van de verblijfskosten horen te worden betaald op de dag van aankomst. (zie ook betalingsmogelijkheden hieronder)
Naast de verblijfskosten zullen extra kosten, zoals consumpties, pendeldienst, verblijf van hond, ... gefactureerd worden op de dag van vertrek.

Betaalmogelijkheden:

* vooraf door overschrijving van voorschot van minstens 50%,
* bij aankomst overige 50% van de verblijfkosten:

- in cash,
- door het overmaken van het overige bedrag via overschrijving (per computer, tablet of smartphone),
- via Bancontact-app ( Belgisch betalingssysteem).

Indien aan deze voorwaarde echter niet voldaan wordt binnen de opgegeven periode, eigenen we ons het recht toe deze boeking(saanvraag) kosteloos te annuleren, ongeacht of je nu rechtstreeks of via een boekingsite (waaronder Booking.com) hebt gereserveerd.

3. Annulering - niet opdagen - vervroegd vertrek

3.1. Annulering
Annuleren dient schriftelijk (per email).

3.1.1. Tot 6 weken (42 dagen) voor de aankomstdatum is annuleren kosteloos en kan je na aanvraag het reeds betaalde voorschot (de aanbetaling) terugvorderen.

3.1.2. Indien er geannuleerd wordt vanaf de 42ste dag (6 weken) voor de aankomstdatum, is er automatisch verlies van het voorschot (de aanbetaling), tenzij er een geldige reden bestaat. Dan kan, mits aanvraag, de helft van het voorschot (de aanbetaling) teruggevorderd worden, of kan er een cadeau-/waardebon gevorderd worden voor de helft van het betaalde voorschot om later zelf te verzilveren of om weg te schenken.
Geldige redenen kunnen zijn:

 

  • een sterfgeval in de familie (van 1ste of 2de rang). Een geldige doodsbrief als bewijs is vereist.  

  • een onverwachtse opname in het ziekenhuis van een van de deelnemende gasten. Hiervoor is een doktersbewijs of een geldig bewijs van het ziekenhuis vereist.

  • bij overmacht: in dit geval, nemen wij geheel het recht om hierover zelf te beslissen.


3.1.3. Bij aanvragen binnen de periode van deze 42 dagen voor aankomstdatum, geldt een kosteloze annulering binnen de 24 uur. Na deze 24 uur, gelden de bovenvermelde regels (zie 3.1.2.)

3.2. Bij no show (het niet komen opdagen) geldt eveneens de bovenvermelde regel uit 3.1.2.

3.3. In geval van een vervroegd vertrek eerder dan overeengekomen, worden de totale verblijfskosten, zoals vermeld bij de reservering en de consummaties aangerekend.

4. Algemene verordening gegevensbescherming

De gegevens die we in het formulier opvragen worden slechts opgevraagd voor / om te vermelden in:
- het opmaken van de facturatie(s);
- onze boekhouding opgelegd door de overheidsinstanties (de Junta de Andalusia) (naam en ID-nummer);
- telefoonnummer(s) en emailadres(sen) om voor en tijdens uw verblijf in contact te blijven met elkaar;
- eventueel voor het reserveren van uw tickets van Caminito del Rey (naam, telefoonnummer, postcode, emailadres).

Verder worden al uw gegevens slechts voor beperkte tijd op onze laptop (en externe harde schijf) bewaard, met uitsluiting van uw naam en ID-nummer in onze boekhouding voor de Junta de Andalusia, deze worden voor een langere tijd (7 jaar op de externe harde schijf) bewaard.
Onze email-correspondentie wordt voor 2 (kalender)jaren bewaard.

5. Kamerkeuze is niet per se gegarandeerd

Omwille van organisatorische redenen (daar niet alle kamers geschikt zijn voor gasten met honden of gezien het verblijfstermijn van de gast), behouden we ons het recht, ondanks de kamerkeuze van de gast, deze een andere kamer toe te wijzen, uiteraard tegen dezelfde voorwaarden (tegen dezelfde prijs).

6. Totaal rookverbod over de hele accommodatie (met als uitzondering de afgebakende rokerszone)

Over de hele accommodatie is het ten strengste verboden te roken.
 

  • Heel vaak heerst er hier een verhoogd risico op brandgevaar.

  • Bovendien zijn alle kamers voorzien van rookmelders.

  • Wij veronderstellen dat vele van onze gasten sigarettenrook hinderlijk vinden en dit rookverbod vast weten te appreciëren.


Wij rekenen op de verantwoordelijkheidszin van elkeen van onze gasten.

Wij behouden ons het recht overtreders aan te manen tot zelfs, na herhaaldelijke overtreding, het bannen voor het verder gebruik van de gehele accommodatie, hierbij wordt hem tevens de factuur van heel zijn gereserveerde verblijfsperiode voorgelegd, die hij meteen dient te betalen vooraleer hij (de overtreder) de accommodatie dient te verlaten.

7. Geen verblijf onder de 16 jaar

Daar we onze gasten graag de nodige rust en stilte wensen te bieden, en gezien er een striktere regelgeving bestaat bij het verlenen van onderdak aan minderjarigen (kinderen), hebben we beslist om geen kinderen onder de 16 jaar toe te laten.

Indien de boeker (aanvrager) deze voorwaarde negeert en op een of andere wijze deze voorwaarde weet/wist te omzeilen, door bv de geboortedatum op het aanvraagdocument te vervalsen, zien wij af van alle verantwoordelijkheid, m.a.w. is deze persoon niet (langer) door onze verzekering gedekt.
In dit geval wordt, bij een ongeluk of toediening van schade in onze accommodatie de aanvrager (de boeker) aansprakelijk gesteld voor alle schade en opgelopen kosten door de -16 jarige.

Bovendien behouden we ons het recht de(ze) overeenkomst meteen stopzetten en dienen de verantwoordelijke(n) en de -16 jarige de accommodatie te verlaten, na betaling van het gehele verblijf en de mogelijke opgelopen of aangerichte onkosten.

8. Geen voeding op de kamer 

Om hygiënische redenen en daar de accommodatie de nodige consumpties voorziet, is het niet toegelaten om op de kamer(s) of in de yurt te eten en voedsel te bewaren.
Eigen meegebrachte consumpties kunnen wel genuttigd worden in de eetkamer of op het gemeenschappelijk terras. Bij het niet naleven van deze regel, zal een toeslag van €20,00 aangerekend worden voor de extra afval.

9. Diefstal in de kamer(s)

Daar de logées de nodige sleutels van de kamer ontvangen bij de aankomst zijn de uitbater(s) van de B&B niet verantwoordelijk voor mogelijke diefstal van persoonlijke spullen op de kamers.

10. (Cadeau- of waarde)bon(s)

Onze accommodatie vaardigt ook Vouchers (cadeau- en waardebons) uit voor geïnteresseerden die zo'n bon cadeau wensen te doen of in het geval dat een voorheen gemaakte boeking niet door kon gaan (zie 3.1.2).

Cadeaubons kunnen bekomen worden door het invullen van het in onze website aangehechte formulier 'Voucher Request Form' of via een aanvraagmailtje naar ons e-mailadres cortijodoncamilo@hotmail.com.

Na het storten van het bedrag op onze bankrekening, sturen we een bevestigingsmailtje met zo'n VOUCHER in pdf-vorm terug naar de aanvrager.

Hieraan zijn wel enkele voorwaarden aan verbonden.

Vouchers kunnen slechts verzilverd worden bij rechtstreekse boekingen, dus niet via boekingwebsites.

Zo'n bon is 2 jaar geldig startend vanaf de uitreikingsdatum.  

Elke bon is niet cumuleerbaar met andere promoties of waardebonnen.

Het bedrag op zo'n bon zijn niet incasseerbaar in geld.

Sommige bons zijn persoonsgebonden en kunnen dan niet door andere verzilverd worden, dan de op de bon vermelde persoon.

  • Black TripAdvisor Icon
  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon
bottom of page